BİR ÜRETİM KAMPÜSÜ

Tohumdan sıçrama aşamasına kadar bireyi eğitim hayatının her aşamasında azami ölçüde destekleyen kurumlarla örülü sanayi sahası ASO 1. OSB, yeni yatırım taleplerine de cevap vermeye hazır. Bölgede genişleme atağının nihayetinde OSB’nin alanının iki katına çıkacağı belirtiliyor.

07 Mart 2022 Pazartesi 16:36
BİR ÜRETİM KAMPÜSÜ

Sanayideki liderliğini seçkin eğitim kurumlarının altyapısından alan; bölgesinde anaokulundan çıraklık okuluna, teknik kolejden MYO’ya kadar her basamaktan eğitim kurumuna kucak açan ve sanayicilerinin ihtiyaçlarını giderme noktasında hiçbir yatırımdan çekinmeyen ASO 1. OSB, adeta “akademik” bir üretim sahası… Talepte bulunan firmalarının ekiplerine meslek geliştirme kursları düzenleyen ve Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla İŞKUR, MYK ve UNDP gibi önemli kurumlarla iş birliği anlaşmalarına imza atan ASO 1. OSB’nin, sahip olduğu Model Fabrika artısıyla diğer sanayi kurumları arasında bir yıldız gibi parladığına değinen ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, Sanayi gazetesine konuştu. OSB’nin genişleme hamleleriyle yeni yatırımları kucaklamaya hazırlandığını söyleyen Akdaş, yatırımcıları sağlam altyapıyla inşa edilmiş modern arsaların beklediğini ifade etti. Akdaş, “Bölge genişleme alanının sınırları kesinleştirildi. Gelişme sahası bitirilip, sanayicilerimiz fabrika inşaatlarını tamamladığında mevcut OSB’miz tam iki katına çıkacak” diye konuştu.

 

 
7 NEFER KURUM

Mesleki eğitimiyle örnek teşkil eden OSB olarak, OSB’lerde eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasında sanayicinin rolü nedir?

Bölgemizde, anaokulundan çıraklık okuluna, teknik kolejden meslek yüksekokuluna kadar her alanda, birbirini tamamlamak üzere kurulmuş, mesleki ve teknik eğitim kurumları ile Türkiye’ye rol model oluşturacak eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Firmaları farklı kılan ve rakiplerinden ayıran en önemli unsurun insan kaynağı olduğuna inanıyorum. 3 yıldan kısa daha kısa bir sürede eğitim kurumlarına 3 tanesini daha ekleme başarısı gösterdik. Bölgemizde ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi, Ankara Model Fabrika, Hacettepe ASO 1.OSB MYO, ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) ve Ankara Üniversitesi ASO 1.OSB Dijital Sanayi Teknolojileri MYO ve ASO 1.OSB Anaokulu faaliyet göstermekte. Eğitime büyük önem veren bölgemiz, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş ASO 1.OSB’de ASO Teknik Kolejini açmıştır. Kolej, 26 bin metrekarelik kapalı alanda son teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve atölyeleri, 1000 öğrenci kapasitesiyle nitelikli eğitim vermekte. Bunun yanı sıra ASO 1. OSB yönetimi, üniversite ve sanayi iş birliği konusunda yine bir ilki gerçekleştirerek Hacettepe Üniversitesi ile birlikte Hacettepe ASO 1. OSB MYO’yu hizmete açmıştır. ASO, MEB ve 1. OSB Müdürlüğünün iş birliği ile hayata geçirilen Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi SİMEP, eğitimde sanayicilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Bölge idaresi ileri teknolojileri üretiminin tabanına yaymış gelişmiş batılı ülkelerde uygulanan, sürekli sanayi ve teknoloji eğitimi bu sanayi merkezinde gerçekleştirmektedir. Ayrıca talep eden firmalarımıza, onlara uygun esnek saatlerde, mevcut ekiplerine meslek geliştirme kursları düzenliyoruz. ASOSEM’de birçok üniversitemiz, belediyemiz, İŞKUR, MYK, UNDP gibi kurumlarımız ile iş birliği protokolleri imzalanmıştır. Dava hepimizin ortak davası, çözümü de hep birlikte ve ele vererek bulacağız. Bölge yönetimi olarak, ulusal rekabet gücünü artırmak, Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek için OSB’lerde mesleki eğitim veren okullarının yaygınlaştırılmasını ve niteliklerinin arttırılmasına örnek oluşturacak eğitim yatırımlarına devam edeceğiz.

 

STRATEJİNİN GÜÇLÜ HALKASI

ASO Model Fabrikanın şehir ve İç Anadolu sanayisi için taşıdığı önemi anlatır mısınız?

ASO Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi 2018’in ilk yarısından kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Resmi açılışı Aralık 2018’de gerçekleştirilmiştir. Tüm makine ve montaj hattının kurulumu ile ekibin istihdamı 2018’in ilk yarısında tamamlanmıştır. Kasım 2018’de, Eğiticilerin eğitimi tamamlanmış ve o zamandan bu yana yaklaşık 150 şirketten 200’ün üzerinde katılımcıya fragman eğitimleri verilmiştir. Ayrıca, dijital dönüşüm donanım ve yazılımlarının kurulumu Kasım 2018’de başlanmış olup halen devam etmektedir. Ayrıca Nisan 2019’da NG Kütahya Seramik Porselen A.Ş. ile ilk resmi danışmanlık hizmeti sözleşmesini imzalanmış olup, yaklaşık 2 ay süren eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmuştur. Model Fabrikanın ana hizmet alanlarından biri olan Öğren-Dönüş Programı Mayıs 2019’da resmen başlatılmış, Aralık 2019’da tamamlanmıştır. Yüksek oranda verimlilik artışları elde etmeye yönelik 8 şirkete belirlenmiş pilot alanları kapsayacak şekilde danışmanlık verilmiş, başarı hikayeleri oluşturulmuştur. İlk iki ay tanı ve firma seçim faaliyetlerine ayrılmış ve sonunda bu program için 8 pilot şirket seçilerek 4 aylık dönemde yüksek oranda verimlilik artışlarına yönelik olarak danışmanlık sağlanmıştır. Bu pilot program boyunca, kamuyla paylaşılacak başarı öyküleri oluşturulması hedeflenmiştir. Sonuçlara ilişkin bir tanıtım filmi hazırlanmış olup sosyal platformlarda paylaşılmıştır. İlk pilot programında elde edilen başarının ardından, Şubat 2020’de 6 şirketin katılımıyla ikinci Öğren-Dönüş programına başlanmıştır. Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi; Türkiye’nin farklı illerinde kurulmakta olan Model Fabrikaların kurulumu aşamasında verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri alanında da faaliyet gösterilmekte olup Ocak 2020’de Konya Model Fabrikayla bu kapsamda bir sözleşme imzalanmıştır. Eğiticilerin Eğitimi Şubat 2020’de bitirilmiş olup, Mart ayında da Konya Model Fabrika ekibiyle birlikte Konya firmalarına yönelik Öğren -Dönüş Programı’na başlanmıştır. Sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi tüzel kişiliği oluşturulmuş ve 8 Ekim 2019 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. Tüzel kişiliğini alan ASO Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika İktisadi İşletmesi, 30 Nisan 2020 itibarı ile proje himayesinden çıkarılmıştır.

 

YOL HARİTASININ ACİLİYETİ VAR

Ulusal ve uluslararası nakliye için nasıl çalışmalar yapılabilir?

Lojistik hizmet standartlarının yükseltilmesi durumunda gerek OSB gerekse OSB bünyesindeki firmalar daha fazla avantaj sağlayacaktır. Daha iyi bir taşıma organizasyonu, Gelişmiş bir depo varlığı gümrük hizmetlerinin çıkış noktasında yapılmasının sağlanması ve bunu takip eden diğer lojistik hizmet faaliyetlerinin (ambalajlama, etiketleme, sigorta, elleçleme vb.) birbirine entegre şekilde üretilmesi, lojistik hizmet üretim maliyetlerinde optimizasyonun sağlanmasını getirecektir. Bu entegre hizmet anlayışı aynı zamanda lojistik hizmet standardının yükseltilmesini sağlayacaktır. Lojistik hizmet maliyetlerinde optimizasyonun sağlanması da OSB’nin ve bünyesinde bulunan firmalar açısından gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlara ulaşabilirlik ve rekabet avantajı sağlamaları gerçekleşecektir. Yük merkezi konumunda olan OSB’lerdeki taşımacılık en fazla erişime sahip olan karayolu taşımacılık sistemi ile yapılmaktadır. Ülkemizdeki mevcut OSB içinde ASO 1.OSB’nin de bulunduğu 10 civarında OSB’nin demiryolu ana ağına bağlantısı bulunmaktadır. Bu durum ülke ekonomisi açısından (enerji tüketimi, karayolu yıpranması, trafik yoğunluğu ve kazaları vb.) sorunlar yaratmaktadır. Bu durumun değiştirilmesi gerekmektedir. Yük merkezi konumunda olan OSB kaynaklı yük hacminin mümkün olduğu oranda karayolundan demiryoluna kaydırılması zorunludur. Ülke geneline yayılmış olan OSB’lerin demiryolu bağlantıları sağlanmalı ve hepsi birer lojistik merkez anlayışıyla organize edilmelidir. OSB’lerin birçoğu demiryolu ana ağının yakınında bulunmaktadır. Belli bir planlama ve programla söz konusu konumda olan OSB’lerin demiryolu ağına entegre edilmesi için bir eylem planı ve yol haritası ivedilikle hazırlanmalıdır. Yük merkezi konumunda olan OSB’ler yük hacmi taşımacılık tekelini karayolundan demiryoluna kaydırılması önemlidir. Karayolu taşımacılık sisteminin hız ve erişebilirlik anlamında sahip olduğu avantajların yanı sıra getirdiği olumsuzluklar da bulunmaktadır. Bu nedenle, karayolu ve demiryolu taşımacılık sistemleri arasında dengenin sağlanması zorunludur. Daha fazla sayıda OSB’nin demiryoluna bağlantısının sağlanması bunun için önemlidir. Ancak, tek başına demiryolu taşımacılık sistemi gerek yurtiçi gerekse yurtdışı taşımacılık alanında yeterli olamayacağı açıktır. Yurtiçi taşımacılıkta demiryolu mevcut ağı itibariyle karayolu yanında yeterli oranda pay alamamaktadır. Karayolu taşımacılık oranı yüzde 88,3, demiryolu taşıma oranı ise yüzde 5,3 olarak gerçekleşmektedir. Demiryolu ağının yük taşımacılığına yönelik olarak planlı yatırımların zaman içinde gerçekleşmemesi nedeniyle bu oranlar yıllar itibariyle de dikkate değer değişim göstermemektedir.

 

LOJİSTİK KÖY AYRICALIĞI

Lojistik imkânlarınız nasıl?

Bölgede faaliyet yürüten sanayicilerimiz, kara, hava, deniz, demiryolu ulaşımı ve nakliyesi bakımından önemli avantajlara sahiptir. Türkiye’nin ana demiryolu hattı üretim merkezinin tam ortasından geçmektedir. Lojistik Köy 7 ayrı hat ile demiryoluna bağlanmıştır, yükleme ve boşaltma işlemleri 80 bin metrekare genişliğindeki bu alanda gerçekleştirilmektedir. Bu Lojistik Köy, bölgede yer alan sanayi kuruluşlarının dışında Orta Anadolu’da gerçekleştirilen diğer üretimler içinde lojistik destek sağlamaya devam ediyor. Burada yüklenen konteynırlar tren ile deniz taşımacılığı için İstanbul, İzmir, Samsun Mersin ve Derince gibi limanlara ulaştırılıyor.

 

OSB, İKİYE KATLANIYOR

OSB’nizin önümüzdeki dönem projeleri neler? Genişleme planınız var mı?

Bugün 6 ayrı kısımda, bin hektarlık alan üzerinde faaliyetine devam eden 1. OSB idaresi, bin hektar daha büyüyerek yeni üretim merkezinin sanayi yatırımcılarının hizmetine sunmanın heyecanını yaşıyor. 2022 yılında ASO 1. OSB’nin ana gündem maddesini genişleme alanı çalışmaları oluşturacak. Bölgenin bugün bin hektarlık alan üzerinde faaliyet göstermektedir. Bölgemizi bin hektar daha büyütmenin ve bu ilave alanları yatırımcılarının hizmetine sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Burada verimli tarım alanlarına değil; kayalar kırılıp, dağlar, tepeler düzlenerek, sağlam zeminli sanayi parselleri üretiliyor. Bu kaya zeminler üzerinde yeni bulvarlar, caddeler ve modern üretim kuruluşları yükseliyor. Bölge genişleme alanının sınırları kesinleştirildi. Gelişme sahası bitirilip, sanayicilerimiz fabrika inşaatlarını tamamladığında mevcut OSB’miz tam iki katına çıkacak. 2022 yılının başlarında; Türk sanayinin kalbi artık Ankara’da atıyor. “Önce insan” diyen, doğal dengeyi ve çevreyi koruyarak üretmeyi başarabilen; OSB’yi adeta bir büyük üniversite yerleşkesine, akademik yerleşkeye dönüşmüş; “üretim kampüsü” örneğini yatırımcıların dikkatine sunan, güzellikleri ve örnek uygulamaları ile misafirlerini şaşırtan ASO 1.OSB, gerçekleştirdiği bu üretim kampüsü ile Anadolu’nun bozkırında bir güneş gibi parlıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.